NAMAZ

NECASETTEN TAHÂRETLENMEK VE NAMAZIN DIĞER ŞARTLARI

Namazın şartlarından bazıları da şunlardır:

• Müslüman olmak

• Bedenin, kıyafetin, namaz kıldığı yerin necâsetten arınık olması. Tabi ki bu durumlarda âlimlerin belirlediği tafsilat vardır.

• Cepte taşınan şişe gibi kişinin üzerinde taşıdıklarının necis olmaması

• Gözle görülen affedilmeyen necâseti suyla veya giderilmesinin geçerli olduğu başka bir şeyle gidermek farzdır.

• Gözle görülmeyen necâseti üç defa yıkamak. Üç defa yıkamak hususundaki asıl olan büyük bir ihtimale göre temizlenmiş olduğu zannına ulaşmaktır. Bu sebepten dolayı, üç defa yıkamak şartı esas alınmıştır. 

• Köpek necâsetinin1 bulaştığı yeri üç defa yıkamak vaciptir. Ancak biri temizleyici topraklı su ile olmak üzere yedi defa yıkamak daha efdaldir.

• Kıbleye yönelmek

• Mümeyyiz olmak2

• Kılınan namaz farz ise farz olduğunu bilmek

• Namaz vaktinin girdiğini bilmek

• Niyet etmek

• Niyet ve İftitâh Tekbîri arasında namazla alakalı olmayan bir amelle meşgul olmamak gerekir.3

• Ayrıca kılınan namaz farz veya vâcip namazlardan ise, niyette tayin edilmesi gerekir.

• Hür kadının yüzü, iki eli ve mutemed olan bir görüşe göre iki ayağı dışında bütün bedenini örtmesi

• Erkeğin ise göbeğinin altından diz altına kadar olan bölümü örtmesi

Her kim bu şartlardan birine namaza girmeden önce veya namaza girdikten sonra riayet etmez ise namazı geçerli olmaz ve bu namazı iâde etmesi gerekir.


1) Köpek dışkısı, idrarı ve salyası gibi

2) Mümeyyiz: Konuşulanı anlayıp cevap verebildiği yaşa ulaşan çocuktur.

3) Hilâfa düşmemek için niyetin tekbîrle birlikte getirilmesi menduptur 

 

NAMAZI BOZAN HALLER

• Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak

• Eğer konuşma, kendi sesini işitecek seviyede ve son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce olursa namaz bozulur.

• Affedilmemiş necâseti taşımak

• İnsanların gündelik ve sıradan konuşmalarına benzer tarzda dua etmek

• Örtünmesi gereken uzuvlardan bir uzvun dörtte birinin (veya daha fazlasının) zaruretten dolayı olsa dahi1 açılıp 3 defa “Subhânallâh” deme müddeti kadar açık kalması

• İnlemek, of çekmek veya ahlamak

• Ayrıca ağrı veya musibetten dolayı sesli ağlamak

• Ancak Cennet’i ve Cehennemi hatırlama sebebiyle ağlamak namazı bozmaz, zira bu huşûnun ziyadesinin göstergesidir.

• Özürsüz tenahnuh etmek2

• Ancak imam hata yaptığı zaman, uyarma kastıyla yapılırsa namaz bozulmaz.

• Çokça hareket etmek

• Rükünlerden bir rüknü terk edip onu iade etmeden selam vermek

• Kasten abdesti bozmak

• Göğsü, kıbleden farklı bir yöne çevirmek

• Tekbîri söylerken yanlış veya manayı değiştirecek şekilde söylemek

• Okuduğu Âyet-i Kerîme’leri, manalarını değiştirecek şekilde yanlış okumak

• Az olsun çok olsun, kasten veya unutarak, hükmü bilerek veya bilmeyerek yemek ve içmek

• Ancak dişlerin arasında kalan yemek nohuttan küçükse, kasten dahi yutulsa namazı bozmaz.

• Namazda ezberinde olmayan bir yeri Kur’ân-ı Kerîm’i açıp ondan okumak

• Bu İmâm Ebû Hanîfe’nin görüşüdür. Onun iki talebesi ise, namazın bozulmadığını, ancak bunun mekruh olduğunu söylemişlerdir. Zira bunu yapmakta ehli kitaba benzeme olayı vardır.

• Namaz esnasında bayılarak veya sarhoş olarak bilincin yitirilmesi veya delirmek

• Suyu kullanabilen ancak suyu bulamadığından dolayı teyemmüm edip namaz kılan kimsenin, namaz kılarken abdest almaya yetecek miktarda su bulması

• Mesbûk3 olan memûmun imâmının, kasten olmasa bile kahkaha atması

• Son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan önce mesbûk olan memûmun imâmının abdestini kasten bozması Bu durumda mesbukun da namazı bozulur.

• Sabah namazını kılarken güneşin doğması

• Rükünlerden bir rüknü imâmdan önce yapıp onunla birlikte veya selam vermeden önce iade etmeden namazdan ayrılmak

• Namaz kılan kişi ve secde ettiği yerin arasından geçmekle (geçen kişi bayan olsa dahi) namaz bozulmaz. Ancak geçen kişi harama düşmüş olur


1) Örneğin: Namazda iken istem dışı abdesti bozulan bayanın taharet için kollarını sıvamaya ihtiyaç duyması veya bu durumda olan erkeğin avret mahallini açmaya ihtiyaç duyması gibi

2) Öksürerek boğazını açmak, öhö öhö demek

3) Mesbûk; cemaatle kılınan namaza baştan yetişemeyip ilk rekâtın rükûundan sonra imama uyan kimse demektir.

 

NAMAZIN İÇINDEKI FARZLAR

Namazın içindeki farzlar altıdır:

1. İftitâh Tekbîri

Namaz kılanın, kendisini duyacak şekilde tekbîr getirmesi Ebû Yûsuf’a göre tekbîr lafzından başkası geçerli değildir.

2. Kıyâm

Farz namazlarda gücü yetenin ayakta durması

3. Kıraat1

El-Fâtihah sûresi’ni okumak ise, farz olmayıp vâciptir. El-Fâtihah sûresini; içindeki şeddelerle, sırasına göre, Âyetler arasında büyük aralık bırakmadan ve harfleri mahreçlerinden çıkarıp manayı değiştirecek veya iptal edecek bir hata yapmadan okumak vâciptir.

4. Rükû

Avuç içleri, diz kapağına ulaşacak şekilde eğilmek

5. Sücûd

Namaz kıldığı yere, alnını ve burnunu koyarak iki defa secde etmek Burnu yere koymadan, sadece alnı yere koyarak secde etmek icmâ ile geçerlidir, lakin mekruhtur. Sadece burnun yere koyulması ise yeterli değildir. Ancak özür varsa câizdir. 1  İmâm Ebû Hanîfe’ye göre okunması farz olan kırâatın miktârı bir Âyet; İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed’e göre ise üç kısa Âyet veya uzun bir Âyet’tir. Ayrıca iki dizin, iki avuç içinin ve iki ayak parmaklarının bir kısmı yere koyulmalıdır. İki secde arasında oturmak vâciptir. Oturmaya yakın bir şekilde kalkıp, secdeye gidilse de yeterlidir. Rükû’nun sayılabilmesi için akabinde secdenin yapılması; secdenin de sayılabilmesi içinde öncesinden rükû yapılması şartı aranmaktadır. Bir rekâtta ikinci bir rükû veya üçüncü bir secde yapmak câiz değildir. 

6. Son Teşehhüd için Tahiyyât okunabilecek sürece oturmak Tahiyyâtın rivâyet edilen birden fazla şekli vardır. Mezhebin seçtiği ise, İbn-i Mesûd’un rivayetidir.

Bu rivayetteki Tahiyyât şöyledir: 

Ettehiyyâtu lillâhi veššalevâtu vettayyibâtu, esselâmu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh, esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhiššâlihîn, eşhedu ellâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve rasûluh”.

Sonra Peygamber Efendimiz'e  salavât getirilir. Bunun en azı da:  “Allâhumme šalli alâ Muhammed” olup bunu söylemek sünnettir


 1) İmâm Ebû Hanîfe’ye göre okunması farz olan kırâatın miktârı bir Âyet; İmâm Ebû Yûsuf ve İmâm Muhammed’e göre ise üç kısa Âyet veya uzun bir Âyet’tir.

Please publish modules in offcanvas position.