HAC

Hür, mükellef ve Müslüman olan bir kimse; borcu, ona layık olan mesken ve kıyafet ile vermekle yükümlü olduğu nafaka dışında; Hacca gidiş, dönüş ve orada kaldığı süre zarfında olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda mala sahip ise bu kimseye, yolun güvenli olması şartıyla Hac vazifesini hemen yerine getirmek farzdır.

Hanımlarda bu şartların yanı sıra, bulunduğu yer ile Mekke arasında sefer mesafesi olduğu takdirde, kendisi ile birlikte kocasının veya mahremi olan başka bir erkeğin bulunması şarttır. Şayet yanlarında mahrem bulunuyorsa, kocalarının izni olmasa da farz olan Haccı yerine getirmeleri caizdir. 

Hacc’ın Geçerli Olması için beş şey gereklidir. Bunların ikisi şart, diğer üçü ise rükündür:

Şartlar: 

Müslüman Olmak

İhrâm

Rükünler:

Arefe gününde zeval ile fecir vakti arasında, Arafât bölgesi sınırları içerisinde herhangi bir yerde bir süre durmak.

İfâda Tavâfının çoğunu yapmak

Farz olan tavâfın vakti, bayram gününün fecrinden sonradır. 

Tertip

Haccın Vâcibleri:

Mîkâtı geçmeden ihrâma girmek

Mîkât; Peygamber Efendimizin  ihrama girmek için belirlediği yerdir. Örneğin; Medine ehli ve o yol üzerinden gelenler için mîkât “Zülhuleyfe” denilen yerdir. 

Arefe günü, güneşin batımına kadar Arafât’ta durmayı uzatmak

Bayramın birinci gününde fecirden sonra ve güneş çıkmadan önce Muzdelife’de bulunmak

Bayramın birinci gününde Cemratu’l Akabe’yi, teşrik günlerinde de üç Cemre’yi taşlamak  

Kirân Hacc’ına veya Temettu’ Hacc’ına niyet edenlerin, kurban kesmeleri

Kurban kesilen günlerde Harem’de saçı kazımak veya kısaltmak 

Taşlamayı tıraştan önce yapmak ve kurban kesmeyi ikisinin arasında yapmak

Farz olan tavâfı kurban kesme günlerinde yapmak

Özür bulunmadığı takdirde Tavâf edip, iki rekât nâfile namaz kıldıktan sonra, Hac aylarında Safâ’dan başlayarak, Safâ ve Merve arasında sa’y yapmak

Vedâ tavâfı yapmak

Tavâf: Kâbe’yi soluna alarak, iki hadesten tâhir ve örtünmesi farz olan yerler örtülü olarak, yayan tavâf etmesini engelleyen özrü olmayanın yayan olarak el-Haceru’l Esved’den, el-Haceru’l Esved’e kadar yedi kez Kâbe’yi dolanmasıdır. 

Tavâfların çoğunun (farz olan ilk dördünün) hemen peşinden, diğerlerini (vâcip olan üçünü) yapmak

Tavâftan sonra iki rekât namaz kılmak

Bu saydığımız vâciblerden birini yapmayanın haccı bozulmaz, ancak günâha düşer ve fidye vermesi gerekir. 

Zikredilen şartlardan ve rükünlerden biri terk edildiğinde ise, hac geçerli olmaz ve hayvan kesmek de bunu telâfi etmez.

Hac ve Umre ameline niyet edildikten sonra, şunlar harâmdır: 

Koku kullanmak 

Saç veya sakala yağ veya benzeri bir şey sürmek

Saç koparmak veya tırnak kesmek

Cinsel ilişkide bulunmak veya onun ön aşaması olan sevişme

Karada yaşayıp yabani olan hayvanı avlamak, onu öldürmek, onun avlanılması için bulunduğu yeri göstermek veya bildirmek

Erkeğin başını veya yüzünü örtmesi ya da dikişle etrafını saran elbise giyinmesi

Kadınların yüzlerini örtmeleri 

Her kim bu haramlardan birini işlerse hem günaha düşer hem de fidyeyi yerine getirmesi gerekir.

Haccını, Arafat’a çıkmadan cinsel ilişkiye girme ile bozan kadın ve erkeğin her birinin, fidye haricinde birer koyun kesmeleri, Haclarını tamamlamaları ve bozulan Haclarının kazalarını bir sonraki Hac mevsiminde mutlaka yerine getirmeleri gerekir.

Mekke’de olan yabani kara hayvanlarını avlamak ve insanların yetiştirmediği bitkileri kesmek veya koparmak hem ihramlı olan hem de ihramlı olmayan kişilere haram olup fidyeyi gerektirir.

Please publish modules in offcanvas position.