ZEKÂT

Şunlarda zekât farzdır:

1. Deve

2. Sığır

3. Davar1

4. Hurma

5. Kuru üzüm

6. Normal şartlarda tüketilip temel gıda maddelerinden sayılan ekinler

7. Altın

8. Gümüş

9. [Altın ve gümüş] madeni

10. [Altın ve gümüş] definesi

11.Ticaret malları

12.Fitre


1) Davar: koyun ve keçinin ortak adı

 

 • Develerin ilk nisabı beştir.
 • Sığırların ilk nisabı otuzdur.
 • Davarların ilk nisabı ise kırktır.

Nisaba ulaşmadan önce zekât yoktur. Nisaba ulaştıktan sonra da o malın üzerinden kamerî bir yılın geçmesi şarttır. Ayrıca hayvanların umumi otlaklarda otlatılmaları; yani hayvanların sahipleri veya vekilleri tarafından umumi otlaklarda otlatılmaları şarttır. Bununla beraber hayvanın çalıştırılan bir hayvan olmaması şarttır.

Dolayısıyla çift sürme gibi işlerde çalıştırılan hayvanda zekât yoktur.

 •  Beş devenin zekâtı bir davardır.
 •  Kırk davarın zekâtı ise bir yaşını doldurmuş koyun veya iki yaşını doldurmuş bir keçidir.

Otuz sığırın zekâtı ise bir yaşını doldurmuş erkek buzağıdır. Daha sonra kişinin sürüsündeki hayvanların adedi zikredilen adetleri aşarsa, o miktarların zekâtı hususunda tafsilat vardır ve Allâh’ın ona bunlar için farz kıldığı zekât miktarını öğrenmesi farzdır.

 

 • Hurma, kuru üzüm ve ekinlerin ilk nisabı beş vesktir. Beş vesk ise Peygamber Efendimiz’in  sâ’ı ile üç yüz sâ’dır1 Bu sâ’ın ölçüsü de Hicaz bölgesinde bulunmaktadır.
 • Nisabın tamamlanması için aynı yılın ekin mahsulleri bir araya getirilir. Ancak arpa ve buğday gibi birbirinden farklı cinsten olan mahsuller birbirleriyle tamamlanmaz.

 Zekât; [hurma ve üzümün] olgunlaşması, ekinlerin de sertleşmesiyle farz olur. 

 • Hurma, kuru üzüm ve ekinler, külfet olmadan sulanmış ise, onda birinin;2 külfetle sulanmış ise bunun yarısının3 zekât olarak verilmesi farzdır. Eğer mahsuller bildirilen nisap miktarından fazla ise bunların zekâtı hesaplanıp verilir.
 • Mahsul nisaptan az ise buna zekât düşmez, ancak mülkün sahibi sadaka verebilir.

 


1) Bir sâ’: Dört mud’dur. Bir mud ise; iki avuç içi dolusu kadardır.

2 )Yani 10%

3 )Yani 5%

 

• Altının nisabı yirmi miskaldir,1 gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir.

• Altın ve gümüşün nisabı dolduysa onda birinin çeyreği2 zekât olarak verilir.

• Nisap miktarını aşan altın ve gümüşlerin de zekâtlarının hesaplanıp verilmesi farzdır.

• Altın ve gümüşte [zekâtın farz olması için] nisaba ulaştıktan sonra üzerinden bir kamerî yılın geçmesi şarttır. Ancak maden ve defineden elde edilenin zekâtı hemen verilir. Definenin zekâtı beşte birdir.

• Ticaret malının zekât nisabı, malın satın alındığı iki nakit ile hesaplanır. İki nakit ise altın ve gümüştür. Nisap ticarete başladıktan kamerî bir yıl geçtiğinde hesaplanır. Ticaret malının zekât miktarı kıymetinin onda birinin çeyreğidir.3

• İki veya daha fazla kişinin müşterek malı,4 ortaklığın şartları yerine geldiği takdirde, nisapta da verilen miktarda da tek kişinin malı gibi hesaplanır.


1 )Miskal: Dinar: Altın para birimi.

2 )Yani 2,5%

3 )Yani 2,5 %

4 )Ortaklık veya benzer bir amaçla iki kişiye ait olup bir arada bulundurulan mallara müşterek mal denir ki, bunlar iki kısma ayrılır: 1. Karma ortaklığı 2. Civar ortaklığı

 

Ramadân ayının bir kısmına ve şevval ayının da bir kısmına erişen her hür Müslüman; kendisi ve nafakasını vermekle yükümlü olduğu Müslüman kimselerin her biri için, o beldede en çok kullanılan temel gıda maddesinden bir sâ’1 fitre zekâtı vermesi farzdır. Fitre zekâtını vermek; borcu dışında ve kendisinin ve nafakasından sorumlu olduklarının durumlarına yakışır şekilde giyinmeleri, barınmaları ve bayram günü ve onu takip eden gecede yemeleri için gerekli olanın dışında fitre zekâtını verebilecek kadar malı olana farzdır.

Zekât olarak verilecek olan miktarı maldan ayırırken niyet etmek farzdır.

Zekâtın; malın bulunduğu bölgedeki şu sekiz sınıf insana verilmesi farzdır:

 1. Fakirler
 2. Miskinler
 3. Zekât toplayan görevliler
 4. İslâm’a yeni girip gönülleri Müslümanlar’a ısındırılacak olanlar
 5. Anlaşmalı köleler
 6. Borcunu ödemekten aciz olanlar
 7. “Fî sebîlillâh” yani gönüllü olarak cihada gidenler. Zikredilen ibare, her hayırlı amel anlamında değildir.
 8. Yolda kalan kimse Yani istediği yere varabilmesi için yeterli yolluğa sahip olmayan yolcu

  Bunların dışında olanlara zekât vermek caiz değildir ve verilen zekât geçerli olmaz.


 1)Bir sa’= dört mud.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.