Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd olsun, en güzel salat ve selam Allâh Resulünün üzerine olsun.
Büyük muhaddis allâme Eş-Şeyh Abdullâh El-Harari El-Habeşi, “El-Ahbaş” adıyla anılan cemaati hakkında şöyle buyuruyor:
Bizler akide ve hükümler açısından Ehli-Selef (Hicretin ilk 300 senesindekiler) ve Ehli-Halef (Hicretin 300 senesinden sonra gelenler) olan Müslümanlara tabi Müslüman bir cemaatiz. İcma-ı Ümmete muhalif olan fırkalardan değiliz. Bizler ne Müşebbihe ne Mutezile ne Cebriyye ne Murcie ne de Haricileriz. Bizler Eşari ve Maturidiyiz. Fıkıh derslerimiz Şafii mezhebindendir. Müşebbihe fırkasına, Kaderiyye (Mutezile) fırkasına ve kanunla hükmeden hâkimlerin riayeti altında yaşayan Müslümanları tekfir eden hariciler fırkasına karşı reddiyelerimiz vardır. Bu sapık fırkalara inkârımızla tanındığımız için bizlerle karşı karşıya gelip şer’i deliller getirecekleri yerde insanları bizden nefret ettirmek için aleyhimize iftiralar atmaya başladılar.

Şeyh Abdullâh El-Habeşî’nin bütün çalışmaları insanların İslâm Akidesini iyice anlamaları, Rasûlullâh Efendimizin Ehli-Sünnet Vel Cemaat’ın yolunu takip etmeleri içindir. Bu özelliği vefat ettiği 2 Eylül 2008 Salı günü seher vakti saat 05.00’ a kadar sürmüştür. Küfrü, şirki insanlara anlatıp o bataklığın içine düşmemeleri için çalışmıştır. Sapık olan fırkalara karşı reddiyede bulunmak ve reddiye hazırlamak aynı şekilde insanların akidelerini ıslah etmekle meşgul olduğu halde faydaları anlatılamayacak derecede büyük eserler hazırlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 

 

Âlim, celîl, araştırmacıların rehberi, ilmiyle amel edenlerin önderi, muhaddis, takî, zahît, fazilet sahibi, gece gündüz ibadetle meşgul olan, güzel huyların sahibi Eş-Şeyh Ebû Abdurrahmân Abdullâh b.Muhammed b. Yusuf b. Abdullâh b.Camii El-Harari El-Şeybi El-Abderi. Hicretin 1339.(Rumî 1920) yılında Somali’nin Harar şehrinde (Habeşistan’da) doğmuştur.

Please publish modules in offcanvas position.