Nikah

Ukrayna Müslümanlarının Dini Idaresi, Ukraynaca ve Arapça bir sertifika verilmesiyle bir evlilik yürütür.

Nikah, şeriat kurallarına göre bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilik eylemidir. İslam'da Nikah, bir erkek ve bir kadın arasındaki evliliği kaydetme prosedürünün adıdır. Müslümanlar nikahlarını planlarken, nikahın camide veya nikahın yapılacağı yerde yapılmasının şartları ve kuralları onlar tarafından dikkatle incelenmelidir.


Bazı bilim adamları, nikahı camide yapmanın doğru olacağına inanıyor, ancak nikah evde, restoranda, nerede yapılırsa yapılsın da yapılır - bu, evliliğe girmeden önce önemli bir törendir ve evli olanlar için gereklidir. tüm aile hayatlarını İslam ve Şeriat normlarına sıkı sıkıya bağlı olarak geçireceklerdir.


Gerekli:

  • damadın 2 fotoğrafı 3x4;
  • gelinin 2 fotoğrafı 3x4;
  • Eşlerin pasaportları (yabancı pasaport, Ukrayna kimlik kartı, vize);
  • Tanık pasaportları veya kimlik belgeleri (tanıklar eşlerden ise);
  • Ukrayna vatandaşları için: Eşlerin medeni durumu hakkında noterden başvuru veya birlikte evlilik belgesi.

Düğün töreninin uygulanmasında da yardım sağlanmaktadır.

Tören hakkında daha fazla bilgi

UMDI, Müslüman toplumun korunması konularına büyük önem vermektedir. Müslüman ailelerin eğitimi ve her aile üyesinin İslam dinine göre yetiştirilmesi, Müslüman toplumunun uyumunun ve güçlendirilmesinin gelişmesini kolaylaştırır.

Toplumu korumanın yollarından biri de evlilik ve erkek ve kadınların karı koca ve çocukları olarak hak ve yükümlülüklerine riayet etmektir. Ayrıca önemli bir husus, günahların yasaklanması ve başta anne baba, eş ve çocuklar olmak üzere aile fertlerinin haklarının çiğnenmesi ve kişinin kendisinin ihlallerden korunmasıdır.

UMDI, Müslümanların aile ilişkileri alanı da dahil olmak üzere sorunları çözmelerine yardımcı olan imamlar hazırlar; bu, evlenmek isteyenlere Şeriat kurallarının yanı sıra Nikyah konularını öğretmeyi, hem ilişki hem de hak ve sorumlulukları netleştirmeyi içerir. kendilerine ve aile üyelerine, ebeveynlere,

İslam dinine sıkı sıkıya bağlı kalmanın ve Şeriat'a uyma ihtiyacının bir açıklaması.

Nikah büyük bir ritüel olduğundan ve istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için doğru bir şekilde yapılması gerektiğinden UMDI çalışanları, evliliğe girenlerin durumunu kapsamlı bir şekilde inceler. Evlenmek isteyenleri, evlilik akdinin sonuçlandırılması sırasında yapılan hatalar nedeniyle evliliğin geçersiz sayılması tehlikesi konusunda uyarmak önemlidir.

Örneğin, bazı kimseler, evlilik akdinin akdini bitirirken bazı sözlerin yüksek sesle söylenme sırasına uymayıp, sadece evlenme rızalarını teyit ettikleri için, ki bu akdin gerçekleşmesi için yeterli değildir, diğerleri buna uymazlar. bu ritüelde tanıkların bulunma koşulları, bu olmadan eylemin de geçersiz sayıldığı.

UMDI, evlilik eylemlerini kaydeder, belgelerle onaylar ve sertifikaları vermek için bir belge arşivi ve talep yerinde, örneğin büyükelçilik gibi, çiftin evli olduğunu teyit etmek için gerekli belgesel güvenceleri elde etmek için bir belge arşivi tutar. eşlerden biri için vize. Bu kayıt, yeni evliler ve tanıklar, verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için imzalanan

belirli anketleri doldurduktan ve ayrıca pasaport ve diğer gerekli belgeleri sağladıktan sonra gerçekleşir.

Sağlanacak belgeler:

  • gelin ve damadın pasaportları;
  • Fotoğraflar 3.5 * 4.5, 2 adet;
  • Tanık pasaportları.

Nikah imamını gerçekleştirmeden önce imam, evlenenlerin dinleri hakkında doğru fikirlere sahip olmaları gerektiğinden, İslam'ın ana meselelerinden kısaca bahseder. Gelin Yahudi veya Hristiyan ise, gerçeği anlaması ve İslam'ı kabul etmesi ümidiyle kendisine İslam anlatılır. Kadının İslam'daki şerefli yerini, hanımın haklarını ve İslam'daki "mehr" kavramını da ona anlatırlar.

UMDI, gerekirse bir düğün organizasyonu düzenlemeye ve yeni evlilerin hayatlarını Şeriat'a uygun olarak sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışır. Eşler arasında anlaşmazlıklar varsa ve boşanmak istiyorlarsa, imamlar aileyi korumak için onlarla birlikte çalışmaya çalışır. Ve eşler boşanırsa, bu belgelenir ve gerekirse UMDI eski eşlere boşanma belgesi verir. Eşler boşanırsa, nafaka ödemesi gibi birbirlerine ve çocuklara karşı hak ve yükümlülükleri de açıklanır.

UMDI, fırsat buldukça genç ailelerle iletişim halindedir, onları tatillere, derslere, iftara, düzenli yapılan derslere davet eder, aileyi güçlendirme, çocukların doğru yetiştirilmesi ve özellikle kadınlar için sağlık konularında tavsiyelerde bulunmaya çalışır. hamilelik sırasında.

UMDI, bir çocuğun doğumuyla bağlantılı olarak ebeveynlerin sevincini paylaşır ve Şeriata göre aynı anda gerçekleştirilen tüm ritüelleri gerçekleştirmeye yardımcı olur: 'Ezan,' Ikomata, Takhnik, '' Akyka okumak. Bu işlemi yapacak cerrahın bulunması gibi sünnetle ilgili sorunların da çözülmesine yardımcı olur.

Please publish modules in offcanvas position.