Sünnet (sünnet)


Sünnet, yeni doğmuş bir bebeğe sahip olan ebeveynlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biridir.

Sünnet erkek genital organının sünnet derisinin çıkarılmasıdır. İslam alimleri, zorunlu sünnetin derecesini farklı şekillerde yorumlamaktadır.

Bazı ilahiyatçılara göre farzlara (vacip), bazılarına göre ise arzu edilene (mustahab) en yakın olanlardan biridir. Bu nedenle, Hasan el-Basri, İmam Ebu Hanife ve Hanbeli mezhebinin bazı alimleri sünneti sünnet olarak kabul ederler (tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir). Ancak imamlar Şafii, Ahmed ve ayrıca El-Avzai ve diğerleri onu vacip olarak tasnif etmişlerdir.

Sünnetin farz kılınmaya yakın olduğu lehindeki argüman, Buhari ve Müslim hadîslerinde seksen yaşında sünnet olan Hz. Her halükarda, bu birçok Peygamberin sünnetinin bir parçasıdır - Hz. İbrahim'den Hz. Muhammed'e.

İmam Ahmed ve Ebu Davud, bunu babasından, onu dedesinden nakleden Usaym ibn Kulyaib'den naklettiler ki, o, Resûlullah ﷺ 'e geldi ve: «İslam'ı kabul ettim.» Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ﷺ bu adama: «Küfür saçını (yani saçını kazı) at ve sünnet et» buyurdu.


İmam Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'nin Sahih koleksiyonlarında da Peygamber Muhammed'in ﷺ beş şeye uyulmasını emrettiğini bildirmektedir: «sünnet, kasıkların tıraş edilmesi, bıyıkların kısaltılması, tırnakların kesilmesi ve koltuk altlarındaki tüyleri almak.»

Bebeklik döneminde sünnet yapılması tavsiye edilir, bu deneysel olarak kanıtlanmıştır ve dini kaynakların reçeteleriyle örtüşmektedir. İmam Beyhaky'nin hadis külliyatlarında, Hz.

El-Mücem es-sagir et-Taberani" kitabında, bunun ne anlama geldiğini söyleyen bir Hadis vardır: «Peygamber ﷺ torunları Hasan ve Hüseyin'i doğumdan sonraki yedinci günde sünnet etti.»

Gerçekten de, deneyimler, üç yaşına kadar olan erkeklerin buna daha kolay tahammül ettiğini ve yaşla birlikte ağrı nedeniyle tahammül etmenin daha zor hale geldiğini göstermektedir. Bu ayin ertelenirse, ebeveynler çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler.

Kelâmcıların çoğu, şeriata göre reşitlik yaşına gelince, yani mukallef olunca sünnetin kendisine farz olduğu konusunda hemfikirdirler.

Anne baba veya bakıcılar sünneti uygulayarak çocuğun sağlıklı fiziksel gelişimi için uygun koşulları sağlarlar. Sünnetin ertelenmesinin tek nedeni tıbbi nedenler olabilir.

İlaç sünnet hakkında ne diyor

Yenidoğanların hijyenik amaçlarla sünnet edilmesi konusunda doktorların görüşleri farklıdır. Buna dayanarak, bu konuda yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları genellikle yazarın görüşlerine bağlıdır.

Aslında sünnet, idrarın genellikle sünnet derisi kesesinde biriktiği için cinsel organların temizlenmesini kolaylaştırır. Bilim adamlarına göre sünnet etkilidir çünkü sünnet derisi dokusunun mukoza astarı enfeksiyonlara karşı son derece hassastır, bu nedenle sünnet, genitoüriner sistemin enfeksiyöz ve iltihabi hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur, fimozis ve paraphimosis (sünnet derisinin daralması) gelişimini engeller. ). Bu nedenle birçok gayrimüslim çocuklarını erken yaşta sünnet etmektedir.

Ayrıca, bilim adamları, sünnetin avantajları arasında, kocanın sünneti nedeniyle eşin iltihaplı hastalıklara ve rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu kaydetti. Sünnetten önce sünnetin önemini ve zorunluluğunu anlamış bir doktora danışmanız önerilir. Sünnet genellikle bebek doğduktan sonraki 7. günde yapılır.

Bunlara sünnet yapılır mı
Kim yetişkin olarak İslam'a geçti?

Sünnet, İslam'a geçmenin şartı değildir. İslam alimlerinin bazı görüşlerine göre tüm Müslüman erkekler için sünnet zorunludur, ancak daha önce belirtilen başka görüşler de vardır.

Kişi sünnet olmadan da İslam'a geçebilir. İslam'ı kabul ettikten sonra, bir kişi asgari düzeyde bilgi sahibi olur, farz Namazı kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak vb., din derslerine katılmak, Zikr ve Kur'an okumak gibi tüm görevleri yerine getirerek İmanını geliştirir. Ve sünnete hazır olduğunu hissederse, sünnet edebilir.

Sünnet, penisin temizlenmesini kolaylaştırır çünkü idrar kalıntıları organın sünnet derisinin altında birikebilir. Sünnet günümüzde hızlı ve neredeyse ağrısız bir işlemdir. Ağrı sadece anestezik enjeksiyondan hissedilir.

Modern bilim, kadınlarda rahim ağzı kanseri insidansının büyük ölçüde eşlerinin sünnet derisinin sünnetli olup olmamasına bağlı olduğunu öne sürüyor. Özel araştırmalar, kocası sünnetli kadınların neredeyse hiç rahim ağzı kanserine sahip olmadığını göstermiştir.

Please publish modules in offcanvas position.