Виберіть свою мову

Ісламський університет


Ісламський Університет був заснований в 1993 році Духовним управлінням мусульман України з ініціативи голови ДУМУ Муфтія України шейха Ахмада Таміма.

Ісламський університет - це сучасний науково-навчальний центр ісламської освіти в Україні. На сьогоднішній день це єдиний діючий в Україні ісламський ДВНЗ.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 • Ісламський університет - це вищий духовний навчальний заклад, визнаний багатьма ісламськими науковими центрами світу.
 • Ісламський університет співпрацює з іноземними та українськими вузами.
 • Глобал Університет (г .. Бейрут, Ліванська Республіка).
 • Академія «Аль-Касімі» (р .. Бака Аль-Гарбія).
 • Університет «аль-Азхар» (м Каїр, Єгипет).
 • Киргизько-Турецький університет «Манас» (р .. Бішкек, Киргизія).
 • Єгипетський університет Ісламської культури «Нур-Мубарак» (р .. Алмати, Казахстан). Університет Мохаммеда V в Рабаті (г .. Рабат, Марокко).
 • Університет Саленто (г .. Лечче, Італія)
 • Політехнічний університет Бухареста (г .. Бухарест, Румунія).
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м.Київ, Україна).
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту (м.Київ, Україна).

Сказав Аллаh Всевишній (Сура 39 «Аз-Зумар», Аят 9)

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

що означає: «Скажи, хіба рівні знаючі та не знаючі?!»

Український ісламський університет - це сучасний науково-навчальний центр ісламської освіти в Україні. На сьогоднішній день це єдиний фактично діючий в Україні ісламський ВНЗ, а також одне з провідних навчальних закладів для мусульман на пострадянському просторі. Університет був заснований в 1993 році Духовним управлінням мусульман України, з ініціативи голови ДУМУ Муфтія України шейха Ахмеда Таміма

Основні завдання Українського ісламського університету:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють глибокими знаннями ісламських наук;
 • розширення можливостей отримання релігійної освіти для мусульман усього світу;
 • співпраця з вищими навчальними закладами, як мусульманськими, так і світськими, з метою формування єдиної системи ісламської освіти ;
 • участь в ісламських наукових дослідженнях.

Український ісламський університет - це вищий навчальний заклад, визнаний багатьма ісламськими науковими центрами світу на основі наших досягнень і успіхів, як у педагогічній, так і в науковій діяльності.

Високий статус Українського ісламського університету підтверджують контакти з загальновідомим в мусульманському світі Каїрським університетом «Аль-Азhар», Віденським університетом, Киргизько-турецьким університетом «Манас», Єгипетським університетом ісламської культури «Нур-Мубарак», Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова (Україна) і багатьма іншими мусульманськими і світськими навчальними закладами світу.

Високий рівень підготовки кадрів Українського ісламського університету був відзначений університетом «Аль-Азhар», який визнав диплом Ісламського університету Наказом № 60 від 11.06.2001 р

На сьогоднішній день в університеті ведеться викладання за двома основними, богословсько-правовими школами  Ісламу - Шафі'і і Ханафі.

Факультет Шарі'ата і основ релігії готує фахівців за наступними напрямками:

 • Тафсір і коранічні науки;
 • Акида і фальсафа;
 • Хадіси і хадісоведіння;
 • Ісламознавства;
 • Фікh (Ісламський закон).

Програма навчання розрахована на чотири роки і включає в себе вивчення цілого комплексу ісламських наук, таких як:

Ісламський закон (фікh), тлумачення Кур`ана (тафсір), способи читання Кур`ана (таджвіда), віропереконання мусульман (акида), Єдинобожність (Тавхід ), суфізм (тасаввуф), культура поведінки (ахляк) та інші науки. Крім того в програму навчання входять і загальноосвітні дисципліни: філософія, психологія, соціологія, основи науково-дослідної роботи, історія України, українська культура та ін. А також програма включає в себе вивчення мов: арабської, англійської, української. На початку навчання для деяких студентів викладання ведеться їхньою рідною мовою, пізніше, в залежності від рівня підготовки, навчання проводиться на арабському. Також для студентів можливо поєднання навчання в Ісламському університеті з навчанням в світському вузі.

За час свого існування Український ісламський університет підготував понад 10 випусків імамів і викладачів за ісламськими наукам, які в даний час працюють в мусульманських громадах, центрах і об'єднаннях України, Росії, Тунісу, Німеччини, Туреччини, Таджикистану, Латвії, Австрії, Австралії і інших країн світу.

Перебуваючи в центрі Європи між Сходом і Заходом, Український ісламський університет відіграє велику роль у формуванні правильного уявлення про Іслам - релігії, чистої від прояву будь-яких крайнощів.

Наші двері відкриті для всіх, хто прагне отримати достовірні релігійні знання, збережені благочестивими теологами і таким чином дійшли до нас крізь століття від самих пророків.

Проект майбутнього університету в Києві


 
 

Виберіть свою мову